FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

ЕЙ СИ ОДИТ ООД

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Годишни Финансови Отчети

Искате професионален съвет?

Задайте въпрос на експертите ни и посетете нашият Блог ФОРУМ!

или ни пишете на е-поща


Новини и Събития:

[29.04.2009]

Добре дошли!

Стартира нашата нова интернет страница!

 

ЕЙ СИ ОДИТ ООД е създадено с Решение № 1/28.07.1999 г. по ф.д 9573/1999 г. на СГС вписано в Регистъра за търговски дружества по законите на Република България под № 51707, том 562, стр.172, като дружество с ограничена отговорност с фирма „ЕЙ СИ ОДИТ” ООД,  с капитал 5000.00 лева  и  основен предмет на дейност – одитинг, консултиране и счетоводство. От създаването си е регистрирано в Института на дипломираните експерт-счетоводители като специализирано одиторско предприятие – регистриран одитор.

повече


partners

вижте пълен списък на нашите партньори...