FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

ЕЙ СИ ОДИТ ООД

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Искате професионален съвет?

Задайте въпрос на експертите ни и посетете нашият Блог ФОРУМ!

или ни пишете на е-поща


 
• Независим финансов одит на индивидуални и консолидирани финансови отчети, изготвени по Международните и по Националните счетоводни стандарти;
• Одитинг на: счетоводство, управление, маркетинг, човешки ресурси, вътрешен одит;
• Договорени одиторски процедури свързани с финансирани проекти и др.;
• Компилиране на счетоводна информация, коносолидиране, анализи;
• Консултинг в следните области: счетоводство, корпоративни данъци, човешки ресурси, социално и здравно осигуряване, управление.
• Консултиране в областта на бизнескомбинациите и преструктурирането на търговските дружества.
• Извършване на текущо счетоводно отчитане съгласно изискванията на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, както и Международните счетоводни стандарти


нагоренагоре