FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

ЕЙ СИ ОДИТ ООД

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Искате професионален съвет?

Задайте въпрос на експертите ни и посетете нашият Блог ФОРУМ!

или ни пишете на е-поща


Новини и Събития:

ЕЙ СИ ОДИТ ООД е създадено с Решение № 1/28.07.1999 г. по ф.д 9573/1999 г. на СГС вписано в Регистъра за търговски дружества по законите на Република България под № 51707, том 562, стр.172, като дружество с ограничена отговорност с фирма „ЕЙ СИ ОДИТ” ООД,  с капитал 5000.00 лева  и  основен предмет на дейност – одитинг, консултиране и счетоводство. От създаването си е регистрирано в Института на дипломираните експерт-счетоводители като специализирано одиторско предприятие – регистриран одитор.

100 % от съдружниците в дружеството са дипломирани експерт-счетоводители:

1. ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

Образование  Висше икономическо, специалност Счетоводство и контрол, Университет за национално и световно стопанство - София, 1984 г.

Специализации
Сертификати за участие в следните курсове проведени от Проект “ Капиталови пазари “ към Американската агенция за международно развитие:
-Международни счетоводни стандарти;
-Международни стандарти за одит;
-Одит на пенсионни фондове
Преминала подготовка и сертифицирана за одитор и лектор по международните стандарти за финансово отчитане.

Дипломиран експерт-счетоводител -  от 1996 г. ,диплом N 342

Регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит - 2002г.

 Професионален опит
Счетоводител в предприятие Металснаб – гр.София от 1979 г. до 1988 г.
Началник “Стоков отдел” в ТП “Хранителни стоки” – от 1988 г. до 1989 г.
Главен счетоводител в ТП “Хранителни стоки” от 1990 г. до 1993 год.
Главен счетоводител на “Фарма сервиз” ООД от 1993 г. до 1996 г.
Съдружник и управител в Счетоводна къща “ЕНИ Експерт”СД от 1993 г. до 1997 г.
Одитор на свободна практика от 1996 г. До 1999 г.
Съдружник и управител на Специализирано Одиторско предприятие – Регистриран
одитор № 040 - “Ей Си Одит” ООД от 1999 год. до настоящият момен
Практикуващ одитор от 1997 г. без прекъсване с извършени одиторски проверки и заверки на над 200 отчета.

2. РОЗМАРИ ДИМИТРОВА ГЮЗЕЛЕВА

Образование  Висше икономическо, специалност Финанси и кредит, Университет за национално и световно стопанство - София, 1984 г.

Специализации
Университет за национално и световно стопанство, София - Организация и методология на счетоводната отчетност
Дипломиран експерт-счетоводител -  от 1997 г. ,диплом N 395
Регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит - 2002г.
Сертификати за участие в следните курсове проведени от Проект “ Капиталови пазари “ към Американската агенция за международно развитие:
-Международни счетоводни стандарти;
-Международни стандарти за одит;
-Одит на пенсионни фондове.

Професионален опит
9 г. – Счетоводител във финансови предприятия.
7 г. - Главен счетоводител,  в научно-изследователски институт и производствено предприятие .
5 г. - Съдружник и управител в финансово-счетоводна фирма.
От 1999.г   - Съдръжник в Специализирано одиторско предприятие ЕЙ СИ ОДИТ ООД
Извършени одити на над 140 предприятия,в сферата на търговия,производство,селско стопанство
Преминала подготовка и сертифицирана за одитор и лектор по международните стандарти за финансово отчитане.

3. ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА ЛУЧЕВА

Образование  Висше икономическо, специалност „Счетоводство и контрол”, Университет за национално и световно стопанство - София, 1986 г.

Специализации:
Сертификати за участие в следните курсове:
-Международни счетоводни стандарти;
-Международни стандарти за одит;
Сертифицирана за одитор и лектор по международните стандарти за финансово отчитане.
Дипломиран експерт-счетоводител -  от 2001 г., диплом N 556
Регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит - 2002г.

 Професионален опит:       
1980 – 1988г. – икономист в предприятия на съобщителната индустрия: Слаботоков завод гр. София и М-во на съобщенията – МТС
1988 – 1993г. – методолог-счетоводител в строителен сектор на М-во на отбраната
1994 – 1997г. – главен счетоводител на предприятия с производствено-строителна дейност
1997 – 2000г. – работещ съдружник и управител в “Ангелов и съдружници” ООД- финансова, счетоводна и консултантска дейност                                            
От 2000г. -собственик  и управител на“Счетоводна къща Лучева” ЕООД
От 1998г. помощник–одитор на производствени, строителни и търговски предприятия
от 2001г. самостоятелна дейност като регистриран одитор – одити и консултантска
дейност; работещ съдружник в “Ей Си Одит“ ООД

         В екипа на дружеството работят  привлечени професионалисти в областта на одита и счетоводството. Дружеството партнира с известна правна кантора и специалисти в областта на анализите и оценките.

 

 

нагоре

ЕЙ СИ ОДИТ ООД 2021г.